Det forteller leder i Tromsø Skiklubb, Erlend Sundstrøm, i kjølvannet av onsdagens kommunestyrevedtak om å starte bygging av Tromsøbadet i slutten av april.

– Vi vil fortsatt jobbe for at det skal komme en løsning før man igangsetter noe som helst på Tromsøbadet, sier Sundstrøm og varsler:

– Vi mener at det er grunnlag for at dette kan prøves rettslig, våre rettigheter. Det betyr at det ikke kan startes bygging før eiendomsrettighetene er avklart.

Nasjonalt idrettsanlegg

Han viser til at «Templarheimen skistadion» ble etablert som idrettsanlegg i nasjonale registre etter et vedtak i kommunestyret tilbake i 1984.

–  I utgangspunktet har vi festeavtale på eiendommen som skihuset står på.

Samtidig har skiklubben fått en negativ tilbakemelding fra kommunens fagetat på deres eget planforslag til ny skiarena i Grønnåsen.

– Vi har fått en tilbakemelding fra byutvikling om at de er negativ til planforslaget vi har utarbeidet for Grønnåsen. De kan likevel legge det frem til kommunestyret med negativ innstilling, forteller Sundstrøm.

- Konstruktiv dialog

I neste uke skal man i nytt møte med kommunen.

– Vi er i konstruktiv dialog med Bjarte Kristoffersen (kommunaldirektør, journ.anm.). Vi håper at vi da er inne på et spor det kan komme en løsning fra, sier Erlend Sundstrøm.

Idrettsbyråd Brage Larsen Sollund har følgende kommentar til skiklubbens utspill om en mulig rettstvist, dersom man ikke kommer til enighet.

- Jeg vil først og fremst jobbe på det konstruktive sporet. Med kostnader for alle parter og vanskeligere å finne løsninger, sier Sollund.

Han påpeker samtidig at festeavtalen gjelder for skihuset og standplass på skiskytterstadion - som ikke berøres direkte av Tromsøbadet.

- Vi har en god dialog med skiklubben. Vi har invitert dem møte dem i neste uke. Vi har hyret inn Rambøll for å se på mulige løsninger på Templarheimen, ved siden av prosessen som går i Grønnåsen.