«Nye» Stjernen har overrasket flere. Slik har de lyktes.