Torsdag kom løpebrødrene Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen med sin versjon av hvorfor de valgte å bryte med pappa Gjert Ingebrigtsen.

I uttalelsen forteller brødrene blant annet om fysisk vold og trusler i oppveksten. Gjert Ingebrigtsen benekter disse påstandene og kaller dem grunnløse. Les hele deres uttalelse, med tilsvar fra faren, i denne saken.

Fredag kveld kom også Ingebrigtsen-broren Martin (28) med en kronikk i VG, hvor han sier at han «aldri har fryktet pappa».

PREGET: Gjert Ingebrigtsen under Forus Perseløp i Stavanger i 2020. Foto: Carina Johansen / NTB

VG har sendt en rekke spørsmål til Gjert Ingebrigtsens advokat John Christian Elden, som han svarer slik på:

– Hvordan har Gjert det i denne tiden?

– Jeg tror man vanskelig kan forestille seg den situasjonen Gjert og hele hans familie befinner seg i nå. Det er både tungt og vanskelig når en familiekonflikt brettes ut i offentligheten på denne måten.

– I hvilken grad vurderer dere torsdagens uttalelse fra Henrik, Filip og Jakob som injurierende? Vurderer dere rettslige skritt?

– Det er dypt tragisk at denne familiekonflikten kommer ut i det offentlige rom på denne måten, og min klient mener at påstandene om voldsbruk er grunnløse. Løsningen på familiekonflikten finnes ikke i jusen, men mellom mennesker.

ADVOKAT: John Christian Elden representerer Gjert Ingebrigtsen. Foto: Frode Hansen / VG

– Hvordan stiller Gjert seg til en eventuell politietterforskning av påstandene frembrakt av brødrene?

– Gitt brødrenes påstander i media er det ikke unaturlig at politiet undersøker om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning. Det er jobben deres. Samtidig er min klient tydelig på at han aldri har vært voldelig ovenfor barna sine. Det at politiet undersøker om det grunnlag for å etterforske er ikke det samme som at det er åpnet en straffesak mot min klient. Han er hverken mistenkt eller siktet for noe straffbart forhold.

– Opplever dere at dere har reell mulighet til å tilbakevise påstandene frembrakt av brødrene?

– Det å utsettes for slike alvorlige påstander i media er vanskelig. Det er enda vanskeligere når det er fra dine egne sønner. Men det er altså ikke min klient som skal bevise sin uskyld, men tvert imot de som fremsetter påstandene som eventuelt må dokumentere dem. Så langt er jeg ikke kjent med slik dokumentasjon, og jeg stiller meg derfor skeptisk til at dette ble publisert av VG.

– Hva er årsaken til at Gjert ikke har trukket tilbake ønsket om akkreditering, når det virker så åpenbart at brødrene ikke ønsker ham i nærheten av dem på banen? Hvilket ansvar har Gjert for at dette har eskalert til dit vi er i dag?

– Utgangspunktet for VGs spørsmål er både ladet og misvisende. Min klient har en jobb som trener for en utøver (Narve Gilje Nordås), og ønsker å gjøre en best mulig jobb for at han skal kunne prestere.

– Hva er årsaken til at Gjert ikke ga seg som trener for guttene da han forsto at idretten kunne ødelegge relasjonen til sine sønner? Hvorfor valgte han ikke da å bare være far?

– Dette har jeg ingen kjennskap til.

STOLT: Gjert Ingebrigtsen viste frem bilde av Filip Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen fra 5000-meterfinalen før guttene skulle løpe nytt løp i VM i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Gjert Ingebrigtsen skal i møte med friidrettsforbundet på onsdag. Det bekreftet Tore Lerheim overfor TV 2 fredag.

Bakgrunnen for møtet er at Gjert Ingebrigtsen ikke har fått akkreditering til innendørs-VM og utendørs-EM i 2024.

– Hva håper dere å få ut av møtet med friidrettsforbundet? Hva er budskapet deres der?

– Jeg kan bekrefte at det er planlagt et møte med friidrettsforbundet og deres advokat neste uke hvor Gjert Ingebrigtsen etter planen vil delta. Det vil være mest ryddig at vi formidler våre syn til friidrettsforbundet og deres advokat i møtet, og hører hva de har å si, før vi kommenterer det i media, svarer Elden.

– Hva er etter deres oppfatning en rettferdig organisering av rammene for sesongopplegget for de involverte?

– Det skal ikke jeg ha noen formening om utover at jeg forventer at de berørte partene behandles rettferdig og likeverdig.

– I hvilken grad er det kontakt mellom Gjert og Jakob, Henrik og Filip? Har det vært kontakt mellom partene etter torsdagens uttalelse?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Hvordan ser Gjert for seg at denne konflikten kan løses, om han ser for seg at det i det hele tatt er mulig?

– Min klient har tatt initiativ til et møte med friidrettsforbundet i den hensikt å finne en minnelig løsning som er akseptabel for alle berørte parter. Hvordan man skal nå fram til det og hva det vil innebære vil vi i førsteomgang diskutere i møtet med friidrettsforbundet – og ikke i media.