Flere forandringer i EIK: Slik er status før sesongstarten