Utrolig redning forhindret Tottenham-tap i Tyskland