En av fem frykter dessuten at de må stenge idrettsanlegg. Og 28 prosent rapporterer at idrettsaktiviteten allerede rammes.

Det er Norges idrettsforbund (NIF) som utfører undersøkelsen, som så langt er besvart av 919 idrettslag.

NIF har i høst lagt et markant press myndighetene for å få en bedre strømpakke.

– Hele 27 prosent av idrettslagene i Norge som har svart på undersøkelsen sier at de har problemer med å betale strømregningene. Dersom denne prosentandelen er representativ for alle idrettslagene i Norge vil dette utgjøre over 2500 idrettslag totalt. Det bekrefter at idretten står i en svært alvorlig situasjon i landet vårt, sier idrettspresident Berit Kjøll.

I et brev til kultur- og likestillingsdepartementet redegjør hun for hvorfor hun mener tallene er «dyster lesning», slik hun uttrykker der overfor VG.

  • 27 prosent av idrettslagene har problemer med å betale strømregningene i dagens situasjon.

  • Bare halvparten har fått innvilget betalingsutsettelse – blant de som søkt om det.

BEKYMRET: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen / VG
  • 34 prosent ønsker at man kan søkes om kompensasjon hver måned. NIF antar at dette er de lagene som har de største utgiftene og/eller utfordringene med å betale regningene.

  • 28 prosent av idrettslagene rapporterer at de økte utgiftene går utover aktiviteten.

  • 32 prosent av idrettslagene rapporter at utgiftene har eller vil føre til økte medlems- og/eller aktivitetsavgifter.

  • 21 prosent av idrettslagene frykter at anlegg må̊ stenges.

– Vi hører daglig om idrettslag som vurderer å redusere tilbudet til barn, unge og voksne, sier Kjøll.

– Vi jobber fortsatt med å kartlegge idrettslagene, og hva som blir konsekvensene av en eventuell nedstengning. Det vi er virkelig bekymret for er når vinteren for alvor setter inn, og hva slags konsekvenser det får, legger hun til.

– Hva tenker du om at flertallet, over 70 prosent, klarer seg bra? Har disse egentlig behov for en bedre strømpakke?

– Vi holder på å analysere resultatene fra undersøkelsen nå. Uten å ha fått alle fakta på bordet vil jeg tro at dette skyldes to forhold. Vi sendte spørreundersøkelsen til alle landets idrettslag og strømprisene er bare høye i deler av landet, og de fleste idrettslagene driver i kommunale anlegg. Disse merker i mindre grad de høye strømprisene.

Norges idrettsforbund har altså selv utført undersøkelsen, og de ønsker å få frem alvoret for de idrettslagene som får det vanskelig i høst og vinter.

Det store flertallet – 73 prosent av idrettslagene – har i dag ikke problem med å betale strømregningen. Hos disse blir ikke aktiviteten rammet.

Kulturdepartementet opplyser at de fikk brevet fra Norges idrettsforbund fredag kveld. De vil se nærmere på det før de kommenterer idrettens ønsker.