Her er Straus på plass i München. – Det er i Bergen jeg vil dø. Jeg skal tilbake en dag.