Det var etter kampslutt mellom to lag i Oslo at hjemmelaget skal ha gått til angrep på bortelaget. Laglederen for bortelaget informerte om spark mot hodet til en som lå nede, mens andre skal ha fått nakkeproblemer, smerter i brystet og smerter i beina.

NFF Oslo opplyste til VG at de ble gjort oppmerksom på saken, og har startet arbeidet med å innhente redegjørelser fra alle som var involvert.

Fredag ettermiddag sier Tore Jarl Bråteng, daglig leder i NFF Oslo, at forholdet nå er politianmeldt.

– Vi har valgt å anmelde forholdene. Så blir sakene behandlet separat hos oss og hos politiet. Vi er i en kartleggingsfase og høring. Vi har ikke kommet lenger enn det, sier Bråteng til VG.

Tore Jarl Bråteng. Foto: NFF

Det mener advokat Espen Henrik Johansen burde skjedd mye fortere. Han har tidligere vært bistandsadvokat i to lignende saker som involverte fotballvold.

– At slike saker ikke umiddelbart blir etterforsket viser at systemet ikke fungerer. Det er altfor passivt, sier Johansen.

Han mener at ut fra informasjonen som er offentliggjort, burde NFF tatt initiativ til umiddelbar etterforskning, av hensyn til bevissikring, og at de voldsutøvende, fornærmede og vitner skal avgi forklaring, påpeker han.

– At hverken NFF, de involverte klubbene eller politiet sørger for umiddelbar etterforskning er trist, uforståelig og viser en hjelpeløshet som går utover idretten som arena, sier Johansen.

Etter at VG publiserte sin artikkelserie om fotballvold høsten 2019, gikk fotballforbundet offentlig ut og lovet at de skulle anmelde de mest alvorlige sakene, at de skulle skjerpe straffene for vold- og trusselhendelser, og årlig oppsummere omfanget og utviklingen av vold og trusler i fotballen.

Det viser seg at organisasjonen er så stor at de ikke klarer å håndtere noen ting. Dette får de ikke til. Det er den enkelte klubb og den enkelte spillers ansvar selvfølgelig, det kan ikke NFF eller idrettsforbundet ta ansvar for, men de kan etablere gode nok rutiner, sier han.

Espen Henrik Johansen. Foto: Djerv advokatfirma

Seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF, Henrik Lunde, synes kritikken til Johansen er for streng.

– At vi ikke får til noen ting, synes jeg er for strengt. Jeg føler vi har tatt steg både i å forhindre og å behandle slike saker, sier Lunde.

– Han kan jo ha det synspunktet, men så vet ikke han hva vi har fått vite og hvor fort vi har fått vite ting. Jeg tror ikke jeg skal kommentere det noe mer isolert sett, sier lederen i NFF Oslo til Johansens utspill.

Bråteng ønsker ikke å kommentere om varslingssystemet er for passivt, men mener kretsen har kommet et godt stykke i måten å håndtere og forebygge slike saker.

– Jeg synes vi har bedre rutiner og bedre prosedyrer for å håndtere det. Og jeg synes vi er bedre på det forebyggende med tiltaket trygghetsverter. Men så er det slik at vi ikke alltid treffer på riktige kamper å ha trygghetsverter på, sier Bråteng.

VG har vært i kontakt med en i støtteapparatet til en av de involverte lagene. Etter at han kom hjem fra kampen, benyttet han seg av varslingssystemet til NFF, men opplevde lite samarbeidsvilje fra forbundet og krets.

– Nå er det fire dager siden hendelsen og fortsatt har ingen ringt meg fra kretsen for å få utfyllende info, så saksbehandlingen må jo være mangelfull, sier han.

Dette mener advokat Johansen sender et uheldig signal og viser at forbundets system ikke fungerer.

– Denne mangelen på handlekraft og forståelse for viktigheten av akutt handling, underbygger viktigheten av å ha rutiner for å sette i gang de riktige tiltakene umiddelbart. Brekker en spiller beinet, blir det ambulanse og legevakt. Utøver en spiller vold som er beskrevet i denne saken, skal anmeldelsen gå like raskt. Det er minst like viktig og selvfølgelig like enkelt, sier han.

Henrik Lunde. Foto: NFF

Ifølge Lunde i NFF kan forbundet aldri bli gode nok når det gjelder slike voldsepisoder.

– Jeg vet ikke om vi har gode nok rutiner. Det er satt ned et utvalg med politi, klubber og andre involverte for å se på det forbyggende og for å se på reaksjonsevnen vår. Men jeg tror vi aldri kan si at «nå er vi gode nok».

Johansen er rystet over at en så stor organisasjon fremstår handlingslammet.

– Jeg frykter at vi igjen vil oppleve spillere som blir utsatt for grov vold. Konsekvensen er at man ikke vil fortsette å drive lagidrett. Hva med foreldre som skal sende barna sine på fotballkamper. Er det trygt om slike hendelser stadig skjer? spør han.

– De er et kjempeproblem for fotballen hvis voldelige og aggressive spillere skjønner at de kan oppføre seg slik uten at det får umiddelbare konsekvenser, at det kan skje igjen, fordi de opplever at det er frislipp. Det er her både NFF og klubbene må på banen slik at ungdommen forstår at de ikke kan bruke denne arenaen til å ta ut aggresjon og sinne som overhodet ikke hører hjemme på banen.

Lunde vil nå lære av voldsepisoden som skjedde i Oslo.

– Vi må ha jevnlige møter med de som er ansvarlige i alle kretsene og spørre om reaksjonsevnen vår er god nok. Vi må se på tempoet vårt. Er det bra nok? Her er det viktig for alle involverte at de kommer kjappe reaksjoner, sier Henrik Lunde.