Her hedres Magnus Carlsen. Det som skjedde i forkant, skaper debatt.