Fana har trent doble økter i desember og startet året med å slå Larvik