Norsk golfsensasjon spiller for ære og berømmelse, men ingen penger