Det bor 1000 mennesker på Andøya. To av dem spiller på verdens beste lag.