Helsedirektoratet endrer koronaregel for fotballen