«Jeg har ennå ikke individuelle medaljer. Det er målet nå.»