Tilsynet mener boten bør ligge på 50.000 kroner, kommer det frem i et ferskt «varsel om vedtak» som VG har fått tilgang på.

Dette skjer snart fire år etter at Svein-Erik Edvartsen ble strippet for dommeroppdrag av NFF, og senere avskjediget som seksjonsleder i forbundet.

«Hvis NFF slipper unna med 50.000 i bot her, er de heldige. Bøtene etter dagens nivå er mye høyere da personvernet skal overholdes. Forslaget til vedtak fastslår at NFF brøt loven med vilje i sine forsøk på å ta Edvartsen. Selv om han fikk en omfattende erstatning, har det bidratt til at han ikke har fått dømme på flere år», skriver advokat John Christian Elden i en tekstmelding til VG.

I vedtaket fra Datatilsynet, som VG i kveld kan bringe utdrag fra, kommer det frem at NFF skal ha lagret Edvartsens IP-adresser, og sammenstilt disse med e-poster de mente var sendt i falskt navn, i strid med personvernloven.

«Overtredelsen er begått i NFFs interesse, noe som er et skjerpende moment i saken» heter det i det 14 sider lange skrivet.

Og:

«Viderebruken av IP-adressene for å avdekke hvem som hadde sendt de aktuelle illojale e-postene, utgjør imidlertid en betydelig krenkelse av de interessene personvernlovgivningen verner».

Der kommer det også frem at boten ville vært høyere enn 50.000 kroner dersom den aktuelle hendelsen hadde funnet sted etter en lovendring i 2018.

VG har konfrontert kommunikasjonsdirektør i NFF, Gro Tvedt Anderssen, med det ferske varselet fra Datatilsynet, samt Eldens utspill.

«Vi har for kort siden mottatt e-post fra Datatilsynet. Vi trenger tid for å se på nærmere på vedtaket. Vi har ingen kommentar til Eldens påstander. Edvartsens toppdommerkontrakt ble avsluttet i 2017 i henhold til forliksavtale mellom NFF og Edvardsen» skriver Tvedt Anderssen i en SMS.

Dette reagerer tilsynet på

NFF mente i 2017 at Svein-Erik Edvartsen hadde sendt en rekke e-poster under falskt navn til både sentrale personer i NFF og i norsk presse. Felles for e-postene, var at de inneholdt ros av Edvartsen og krass kritikk av dommersjef Terje Hauge.

ORDKNAPP: NFF-topp Gro Tvedt Anderssen. Foto: Frode Hansen

Edvartsen nekter for dette, og har de senere årene inngått to ulike forlik – både som dommer og seksjonsleder – som totalt skal ha kostet NFF rundt 2,5 millioner kroner.

NFF har på sin side aldri tatt 41-åringen inn i varmen igjen, og argumenterer med «manglende tillit».

Da konflikten herjet i 2017, sammenlignet forbundet IP-adressene i fem e-poster de hadde mottatt med IP-adressene som de mener ble benyttet da Edvartsen bestilte PC-utstyr mens han var seksjonsleder i NFF.

Det er denne lagringen og sammenstillingen av IP-adresser Datatilsynet nå reagerer på. Tidligere har også Oslo tingrett konkludert med at det var et lovbrudd, selv om tingretten likevel valgte å godta informasjonen som bevismateriale i en sak som senere endte med forlik.

«Den ulovlige sammenstillingen av IP-adressene ble gjennomført for å avdekke uønsket og illojal opptreden, og NFF benyttet resultatet av overtredelsen som begrunnelse og bevis for å avskjedige Edvartsen» heter det i vedtaket til Datatilsynet.

KLAGDE INN NFF: Svein-Erik Edvartsen (t.h.) klagde i 2018 inn NFF til Datatilsynet for brudd på personvernloven. Her er han med advokatvenn John Christian Elden. Foto: Trond Solberg

I vedtaket påpekes det hvordan NFF argumenterte med at det gjennom e-postene ble lekket intern informasjon. Datatilsynet har forståelse for at det opplevdes ubehagelig, men påpeker samtidig at NFF forsøkte å ivareta sine egne interesser i strid med Edvartsens rettslige vern.

«Edvartsen ble avskjediget som følge av informasjonen som fremkom gjennom overtredelsen, og som det følger av tingrettens kjennelse, ble de aktuelle IP-adressene også tillatt ført som bevis i rettstvisten om denne avskjeden. Dette skjedde til tross for at tingretten også konkluderte med at NFF hadde brutt personvernregelverket – riktignok på et noe annet grunnlag enn Datatilsynet. NFF oppnådde dermed også en fordel som følge av overtredelsen» skriver Datatilsynet.

Tilsynet gjør også et poeng ut av at Edvartsen ikke ble involvert da sammenstillingen av IP-adresser skjedde, slik personopplysningsloven krever.

Edvartsen skal ha benyttet advokat Kim Ellertsen i advokatfirmaet Elden i forbindelse med innklagingen til Datatilsynet, som ifølge vedtaket fant sted allerede i 2018.

John Christian Elden svarer selv på VGs spørsmål i forbindelse med den ferske utviklingen i saken.

«Enkeltpersoner innen NFF brukte det for alt det var verdt for å hindre at NFF oppfylte dommerforliket som påla dem å skape arenaer for at Edvartsen skulle komme tilbake som dommer. Det er viktig å avdekke dette stygge spillet mot ham, og vi er glade for at Datatilsynet er så vidt klare i sin foreløpige dom» skriver Elden til VG.