Opplever frustrasjon blant elevene: – Kan være krevende