Start-profilen la ut dette bildet med en tydelig beskjed: – Vi er alle like mye verdt

foto