Rekrutteringen var så god at banekapasiteten ble sprengt: Da lagde de like godt en helt ny fotballbane