Det var i september i fjor at Carlsen ga seg etter to trekk i et parti mot Hans Niemann i Sinquefield Cup. Etter partiet trakk han seg fra hele turneringen.

Nå er det klart at Carlsen får en bot på 10.000 euro for å ha trukket seg fra turneringen uten gyldig grunn. Det tilsvarer over 118.000 norske kroner.

Forbundet skriver i saksrapporten at Carlsen ikke «benyttet seg ikke av riktig prosedyre tilgjengelig for spillere, som er å sende inn et klageskjema for å rapportere mulig brudd på fair play og en mulig hendelse med juks».

«Det viste dårlig sportsånd fra hans side, ved å omgå tiltakene som er på plass for å håndtere slike problemer på en skikkelig måte. Som verdensmester på det aktuelle tidspunktet, og den høyest rangerte spilleren i verden med betydelig innflytelse, forventes det at den tiltalte skal gå foran som et godt eksempel, og ikke sette et dårlig eksempel spesielt i øynene til unge sjakkspillere», står det videre i rapporten.

I rapporten kommer det også frem at Carlsen vant frem i tre av fire punkter i saken.

Niemann saksøkte Carlsen tidligere i år for æreskrenkelse og blant annet for å ha kommet med hånlige rop under en turnering i Østerrike. Søksmålet ble senere avvist i amerikansk rett, skriver NRK som omtalte saken først i Norge.

FIDE understreker i rapporten at det er forbundet som forfølger Carlsen for brudd på disiplinærregelverket. Niemann var ikke klageren eller en av partene i prosedyren.