Meldingen fra konkurrenten gjorde at Andreas (31) avtalte noe utenkelig på russisk: Så kom krigen

foto