Milliardbedrift droppet langrenn – går tungt inn i ny gren