I forrige uke var kommunen på befaring sammen med Tromsø Skiklubb Langrenn og Tromsø Skiskytterlag for å finne en løsning på om klubbenes fremtid på Templarheimen dersom badelandet blir bygget. Da lyktes det ikke partene å bli enige.

– Vi har laget et nytt utkast til avtale for å finne en god løsning på Templarheimen dersom Grønnåsen-alternativet ikke blir noe av for skiklubbene. Det ligger per i dag hos klubbene, sier kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen om utkastet som ble gjort klart mandag.

Lei seg

Dermed blir det ingen enighet i siste liten mellom kommunen og skiklubbene før badelandet på Templarheimen med all sannsynlighet vedtas onsdag formiddag i kommunestyret.

– Det hadde vært ønskelig med en enighet, men vi er ikke kommet i mål. Ski- og skiskytterklubben ga uttrykk for at de ønsket å bruke mer tid på å behandle forslaget vårt i rette kanaler, sier Kristoffersen.

Han vil gjerne ha svar innen kort tid fra Tromsø Skiklubb Langrenn (TSKL) og Tromsø Skiskytterlag (TSSL).

- Så snart som mulig håper jeg på svar. Vi har jobbet med dette over lang tid, men har foreløpig ikke klart å komme i mål. Ballen ligger hos skiklubbene nå, sier Kristoffersen til iTromsø.

Han er lei seg for at ikke alle er tilfredse før det som ligger an til å bli en jubeldag for svømming og turnmiljøet i byen.

– Jeg synes det er synd at vi ikke er i en situasjon der alle er glade for det som kan bli en jubeldag for byens idrettsmiljø, og jeg skulle ønske vi hadde en løsning på plass som alle skiklubbene er fornøyd med, sier Kristoffersen.

– Flytter skytebane

Det nye forslaget er ifølge Kristoffersen ”det samme konseptet som tidligere, men med noen flere punkter som tar hensyn til skiklubbenes ønsker”.

- Vi foreslår å skyve skytebanen mot vest, og slik åpne opp arealet mellom badelandet og skytebanen slik at det kan brukes til start og målgang, sier Kristoffersen.

I forslaget skriver kommunen at de ”dekker alle omkostninger ved omkostninger ved opparbeidelsen, herunder nødvendig omlegging av løypetraseer, lysanlegg etc. Det skal etableres ny bu for tidtaking, speaker og sekretariat tilsvarende den bua som står i dag”, skriver kommunen i brevet.

Videre skriver de at «foruten omlegging av lysløype rundt selve Tromsøbadet, etableres ny trase for lysløype vest for eksisterende skiskytterstadion i henhold til vedlegg 1 innen utgangen av oktober 2016. Øvrige tiltak opparbeides dersom det avklares at skistadion på Templarheimen blir permanent. Opparbeidelse av ny skytebane er således avhengig av at Grønnåsenalternativet ikke realiseres. Dersom Grønnåsenalternativet faller bort er kommunen positiv til å se på en videreutvikling av fasilitetene for skiidrett på Templarheimen.