– Jeg opplever at media brukes for å få tvunget gjennom en endring det ikke er enighet om. Og jeg opplever det som en hersketeknikk når Leangen blir hengt ut. Også på sosiale medier har klubben blitt hengt ut. Det er uproft. For å komme videre i trøndersk hockey må vi tåle uenighet. At vi har en annet syn på denne saken, betyr ikke at vi er idioter, sier Jan Morten Dahl.

På oppdrag fra lederne i byens breddeklubber, har hockeykretsen jobbet med et forslag til ny organisering av ungdomshockeyen. Bekymring knyttet til frafall og mangel på istid ligger til grunn for en plan om å innlemme U14- og U15-lagene i samarbeidsklubben Nidaros, kalt «Trønderstigen 2.0».

Internkamp mellom Nidaros U16 og U18 i Leangen arena. Fra sesongen 22/23 er planen å samle også U14 og U15 i Nidaros. Foto: Sindre Vartdal

Men det er uenighet både om dette er rett vei å gå, og når den nye ordningen eventuelt skal innføres.

– Få gode argumenter

Foreløpig har junioravdelingen i Nidaros flagget en vilje til å utvide med de to årsklassene fra sesongstart 22/23.

Men ledelsen i Leangen Eagles er ihuga motstandere.

– Jeg tror det er det dummeste vi kan gjøre, meldte styreleder Daniel Kvisten da planen ble kjent.

Nå tar sportslig leder i Leangen, Jan Morten Dahl, et oppgjør med sine meningsmotstandere.

– Jeg synes det er helt bak mål å gå ut med en slik sak. Det er gitt lite informasjon, og jeg synes det har kommet få gode argumenter. At de velger å gå ut med det i avisa, hjelper ikke på. Vi har sagt vår mening om sammenslåing, og for Leangen er det ikke noe tema. Så håper jeg samtidig at voksne folk kan fortsette å snakke sammen på tross av at vi er uenige. Jeg synes folk skal respektere at vi er uenige. Og det er ikke bare Leangen som er imot forslaget. Jeg opplever at det er intern strid i de andre klubbene også, sier han.

Jan Morten Dahl og Martin Sellgren jubler sammen for TIK under en kamp mot Stjernen i 2002. Nå er de begge involvert i Leangen Eagles. Foto: Rune Petter Ness

Uenig i problemstillingen

Den levende trønderske hockeylegenden er ikke enig i premisset om at en sammenslåing kan forhindre stort frafall i overgangen fra barne- til ungdomsidretten.

– Det er ikke der problemet for trøndersk hockey ligger. Det er mye større frafall fra miniputt til U11, og på juniornivå. De dårlige resultatene kommer først i junior, på grunn av stort frafall. Derfor må vi i stedet se på hvordan vi skal klare å holde juniorene våre i byen. De synes tydeligvis ikke det er et bra nok tilbud her, sier «Mortis» - og legger til:

- Skal vi prøve noe nytt, må spillerne være igjen i klubbene sine. Problemet er ikke i 13-14 årsalderen. La ungene være der det er trygt. Dersom Nidaros har så mye trenerressurser, får de heller reise rundt og bistå i breddeklubbene. Det er uansett veldig viktig at dette blir bestemt at folk som har holdt på med barneidrett og vet hva som er best for de unge. Foreldrene må også bli hørt oppi dette. Det er førsteprioritet. Det er ikke klubbene som bestemmer.

Dahl trener selv Leangens 2007-årgang, hvor sønnen spiller. Han sier klubben uansett kommer til å melde på lag i U14 og U15 de kommende årene. Og åpner også for at Leangen vil utvide med et lag i U16.

– Vi har fått en forespørsel fra foreldregruppa til U15 hva vi kan tilby dersom spillerne blir igjen i Leangen. Derfor legger vi opp til et økonomisk og sportslig tilbud, og så får foreldregruppa avgjøre. Jeg ser kun fordeler med det.

Oppfordrer til økt samarbeid

Dahl, som selv trente A-laget til Nidaros fra 2015 til 2017, mener byens hockeyfamilie heller enn sammenslåing bør søke mer samarbeid på tvers av klubbene - og samtidig jobbe for å utvide breddehockeyen.

– Leangen har lyst til å få opp Tiller. Det jobbes på spreng med en ishall, og da må vi i hvert fall ha en klubb der. Vi ønsker oss litt tilbake til slik det var på 80-tallet, med flere klubber. Så kan vi heller se på samarbeid på tvers når det er små årskull. Selv om korona står litt i veien nå, har Leangen 07 samtrent en del med Astor 07. Og det har fungert bra. Det er dit vi må komme, at vi samarbeider mer på tvers. Eller med årsklasser under/over i egen klubb. Vi bør heller bruke tid på det, enn å slå oss sammen til en klubb og bli en enda mindre hockeyfamilie, sier han.