TIL

Målkongen fikk ja fra Birgitte på «Granka» – ikke engang foreldrene fikk vite om det

MANN OG KONE: Sigurd Rushfeldt og kona Birgitte med sønnene Isak (11) og Samuel (7). Foto: Privat