Da resultatene uteble, endret guttelaget treningsprogram. Så snudde det.