TIL-børsen: «Kan bare glemme en utenlandsovergang om han presterer slik»