Øyvind har fått flere jobbtilbud, men har svart det samme til alle