Skarp - Finnsnes 2

4.-divisjon, direkte fra Skarpmarka.
Video