Skred ved Djevelberget i Kroken

Snøskred i Kroken.MP4

Skred ved Djevelberget i Kroken
Video