Ett år med Wilhelmsen som ordfører: iTromsø inviterer til utspørring

Martin Lægland intervjuer Gunnar Wilhelmsen på Storgata Camping.
Video