Denne Tromsø-videoen er sett av over 3 millioner: – Turistpotensialet er uforløst