Høie forsvarte anbudet som nå har skapt krise i nord. Stortingspolitikerne Cecilie Myrseth (Ap) og Kjersti Toppe (Sp) utfordret Høie på krisesituasjonen i nord.

– Jeg ser alvorlig på at det den siste tiden har vært perioder med begrenset beredskap, spesielt i Finnmark. De ansatte i helsesektoren gjør en betydelig innsats for at det ikke skal ramme pasientene.

Regjeringa fikk kritikk fra opposisjonen for at det ikke lå krav om virksomhetsoverdragelse da tjenesten ble lagt ut på anbud, noe som gjør at de ansatte i dagens selskap, Lufttransport, ikke automatisk beholder jobbene sine når det nye selskapet tar over. De må derimot søke på stillingene, og tilbys dårligere lønnsvillkår enn de har i dag. Babcock mener på sin side at lønnsvillkårene de tilbyr er konkurransedyktige.

Vil ikke ha virksomhetsoverdragelse

Høie mente det ikke var nødvendig å ha krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet.

– Det er gjennomført tilsvarende anbud, uten at man ser slike konsekvenser som i denne saken. Det er ikke vanlig for helsetjenesten å stille krav om virksomhetsoverdragelser i anbud, så det villle vært noe nytt. Avtalen er inngått på lovlig vis. Dette er tjenester som har vært jevnlig ute på anbud siden det ble etablert som en nasjonal tjeneste av en Ap-ledet regjering i 1988.

Han kom også med eksempel på det han mener er tilsvarende uproblematiske anbudsprosesser.

– I juni skal Luftambulanse AS overta flere heliktopterbaser. Det også var et ordinært anbud uten krav om virksomhetsoverdragelse, og vi ser ikke noen tilsvarende situasjon der, sier Høie.

– Avtalen representerer ikke noen dumping i pris eller store besparelser fra staten sin side. Tvert i mot. Konsekvensene for den nye avtalen er at kostandene øker med over 20 prosent, med over 100 millioner kroner

Langsiktige planer

Helseministeren fortalte at de har satt inn to av Forsvarets helikopter, og at fortalte også at det er satt inn ekstra fly fra den fremtidige leverandøren, Babcock.

– Vi hadde behov for flere tiltak og langsiktig planer. Det har vi fått oversendt fra Helse Nord for halvannet døgn siden. Der er det tiltak som er iverksatt, og flere tiltak som skal iverksettes.

Høie skal tilbake til Stortinget for å redegjøre ytterligere for saken 15. mai.

Ikke fornøyd

Aps Cecilie Myrseth var ikke fornøyd med svarene til Høie.

– Jeg synes det er bekymringsfullt, for han svarte ikke på våre konkrete spørsmål. Jeg hadde håpet han kunne si noe om anbudet, men det ville han ikke. Han viste til tiltak, men tar ikke inn over seg at barneavdelinga på UNN viser til at dagens løsning ikke fungerer når det kommer til å frakte premature barn.

– Enten så må man finne en løsning som funker, eller så må man kansellere avtalen. Vi vil uansett vente på statsrådens redegjørelse 15. mai, og jeg håper vi får noen flere svar da.