Følg presentasjon av nytt fylkesråd direkte

Fredag kl. 12:30 presenteres det nye fylkesrådet for Troms og Finnmark, samt deres politiske plattform for 2019-2023. 
nyhet

Det nye fylkesrådet, fylkesordfører og gruppelederne fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil være til stede på presentasjonen.