Den 20. oktober 1989 omtalte «Tromsø» kammermusikkfestivalen som en «vitamininnsprøytning i Tromsøs og landsdelens musikkliv».

– Se nøye på tegningene. Det er ikke mange som kan tegne konserter i dag. Det er nesten bare Bockelie som i løpet av et nummer, som kanskje ikke varer mer enn fem minutter, klarer å komponere bildet, fange alle musikerne, dynamikken ..., skrev «Tromsø».

– Det hele startet på Musikkonservatoriet med noen lærere som spilte sammen i Tromsø Kammersolister. Etter hvert begynte vi å tenke at det ville være flott å lage en festival for slik musikk her i Tromsø, sier Håkon Stødle til Feedback i dag.

Inspirasjon og trekkplaster

I samarbeid med Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og Forsvarets Distriktsmusikkorps Nord-Norge (med støtte fra Kulturdepartement og Rikskonsertene) inviterte så Nordnorsk Musikkonservatorium til den første kammermusikkfestivalen i 1987.

– Samarbeidspartnerne våre stilte musikere til disposisjon, så møttes vi en uke i forveien for å øve. Hvert år hadde vi også en musiker utenfra som kunne inspirere oss og samtidig fungere som et trekkplaster for publikum. Det første året var det Eva Knardahl. Selv husker jeg oboisten Erik Niord Larsen som et utrolig vellykket og interessant besøk.

Populært tilbud i Tromsø

– Festivalen ble godt tatt imot av publikum og vi hadde godt besøk på alle konsertene i Konservatoriets aula i Krognessvegen.

Til tross for den opprinnelige entusiasmen som Kulturdepartementet la for dagen, måtte festivalen melde oppbud da departementet i 1996 la om støtteordningen.

– Det var fint så lenge det varte, sier Stødle, men legger til:

– I dag er Tromsø Kammermusikkfestival mer en kombinert student- og lærerfestival. Et kjempeflott initiativ.

Er noen fremdeles i tvil?

Men fremdeles omtaler Oslo Kammermusikkfestival seg selv som Norges første på sine egne nettsider?

– Og det er jo helt feil. Vi har prøvd på ulike vis å gjøre dem oppmerksomme på dette, men det har ikke sunket inn, sier Stødle.

Også i nordnorske medier videreføres denne feilen, som da Lofotposten omtalte Arve Tellefsen som var initiativtaker i Oslo, på hans 80-årsdag i 2016. Det ble forsøksvis korrigert av Jarle Benjaminsen, lektor i cello ved Konsen som skrev brev til Lofotposten:

– Rett skal være rett: Landets første kammermusikkfestival kom ikke til i Oslo, men her hos oss i Nord-Norge!

Det virker ikke som om leserbrevet hans kom på trykk.

LES ALLE Feedbacks musikkminner.