Over 100 studenter hadde møtt opp til Nordeas og Privatmeglerens miniseminar om boligkjøp som ble arrangert på universitetet tirsdag.

På seminaret fortalte representanter for banken og meglerforetaket om hva potensielle boligkjøpere bør tenke på.

– Kunnskapen blant de unge er veldig varierende og det er behov for å informere dem om hva som gjelder på boligmarkedet, sier Jon-Morten Liafjell, studentansvarlig i Nordea Tromsø.

Første gang i Tromsø

Det er flere og flere studenter som velger å kjøpe sin bolig foran å leie den. Det er spesielt tydelig i Tromsø.

– Boligprisene går oppover og kostnadene for å leie stiger. Derfor er det mange som ønsker å komme inn på boligmarkedet som eier, sier Liafjell.

Det er første gang Nordea og Privatmegleren holder et slikt miniseminar i Tromsø.

Psykologistudentene Taran Godal og Ingeborg Kvamme vil lære om hva de bør tenke på om – og når – de kjøper sin første bolig.

Nyttig

– Jeg vet ennå ikke om jeg kommer til å kjøpe bolig her i Tromsø, det vil jeg ta stilling til på sikt – men jeg vet veldig lite om hva som kreves og det vil jeg lære om, sier Godal.

Hennes klassevenninne er enig.

– Jeg vil vite mest mulig hva som kreves for å komme inn på boligmarkedet. Om man investerer nå så har man fått en «inngangsbillett» inn på boligmarkedet, sier Kvamme.

Verdistigning

Privatmeglerens Ruth Norstrøm sier at det er blitt langt mer vanlig at studenter kjøper sin studentbolig.

– Da får de være med på verdistigningen på boligmarkedet. Statistikken for de siste årene viser at det er den beste måten å plassere sine penger på, sier hun.

Et nøkkelbegrep er langsiktighet.

- Vi gir studentene råd om å være langsiktige når de regner på verdistigningen i egen bolig. Om man går inn som spekulant er det langt fra like sikkert at man tjener på å kjøpe bolig, sier Norstrøm.

Viktig kundegruppe

Nordeasjef Mona Yttergård sier at studenter er en viktig del av boligmarkedet i Tromsø.

– De er med på å prege markedet. Derfor er de også en viktig kundegruppe for oss som det er viktig for oss å komme i kontakt med, sier hun.

Derfor er det også viktig å informere denne gruppen om hvilke fallgruber og feller man kan gå i som boligkjøper - og hvordan man kan finansiere sin bolig.

- I dag kreves 15 prosent egenandel for å kjøpe bolig. Vi informerer om hvordan man får dekket dette - enten ved egne midler eller via eksempelvis kausjonist eller pant i annen eiendom, sier Yttergård.

NYSGJERRIGE: Taran Godal og Ingeborg Kvamme ville vite mer om regler for boligkjøp. Foto: Christer Pedersen