– Jeg er forbannet på måten jeg blir behandlet på. Det kan ikke være slik at jeg skal få mer enn 3.500 kroner i kostnader for å bli behandlet et annet sted i landet. Det finner jeg meg ikke i, og jeg har bedt fylkesmannen se på saken.

Spesialist

Jensen ble plaget av vannansamling i kroppen etter et inngrep i halsregionen. Det ble utført på UNN. Vedkommende spesialist satt imidlertid i Oslo og 70-åringen fikk beskjed om å dra dit for videre utredning.

– Første hinder på veien var at Pasientreiser ba med reise med første fly og returnere med det siste som lander på Langnes rundt midnatt. Det valgte jeg å ignorere og bestilte reisen på langt mer behagelige tidspunkt.

Ikke taxi

Reisen til Aker sykehus foregikk i januar. I mai fikk Jensen beskjed om at nesten halvparten av reiseutgiftene ikke ble dekket – blant annet taxi til og fra flyplassen.

– Jeg stilte spørsmål om hva som var viktigst – pasientens beste eller økonomien til UNN? For meg virket vedtaket til Pasientreiser som en hevn for at jeg ikke gjorde som de forlangte. Er det tilfelle, er avdelingen mer opptatt av å skape trøbbel for pasienten enn å hjelpe.

Umenneskelige krav

Hans Erik Jensen sier at han ikke har noen interesse av å bruke et helt døgn på en pasientreise når han kan bruke noen timer.

– Å stå opp midt på natten for å rekke et fly, for deretter å komme hjem langt etter midnatt, er et umenneskelig krav. I alle fall for meg, understreker han.

Lang sykehistorie

For Jensen er ikke en person med noen få plager. Han har overlevd to hjerteinfarkt, en hjerteoperasjon, fem hjerneslag og en rekke andre, mer eller mindre alvorlige inngrep. Dessuten er han lam i venstre arm og har vanskeligheter med å gå.

– For meg er det en voldsom belastning å foreta en reise – uansett hvor det måtte være. Å forlenge en tur med mange timer, er ingen god løsning.

Forundret over

I kampen mot Pasientreiser har Jensen fått medhold både fra fastlegen og spesialisten ved Aker sykehus. Likevel er ikke saken løst.

– Måten jeg er behandlet på, strider mot alt. Det er mennesker, ikke dyr dette gjelder. Pasientreiser viser liten vilje til å rydde opp. Derfor benytter jeg fylkesmannen som klageinstans og håper noen tar til vett, sier Hans Erik Jensen og legger til at han neppe er den eneste som har slike problem.

Billigste reisemåte

Avdelingsleder Bernt Nerberg i Pasientreiser Tromsø sier at det i utgangspunktet er billigste reisemåte som gjelder.

– Alle flyreiser skal bestilles gjennom Pasientreiser fordi vi har avtaler med flyselskapene. Ved flyreiser tilbys pasienten reisetidspunkt som samsvarer med behandlingstidspunkt. Da må, på samme måte som ved lange reiser innenfor eget helseforetak, pasientene belage seg på å bruke dagen på det. Derfor er det ikke urimelig å måtte ta et fly som går tidlig og returnerer sent. Kostnader ut over rimeligste løsning dekker vi kun der det er dokumentert at det er medisinsk nødvendig, sier Nerberg.

foto
Kuttet: Pasientreiser Tromsø kuttet halve kravet Hans Erik Jensen leverte etter å ha vært hos spesialist på Aker sykehus. Nå klager han til fylkesmannen etter å ha blitt avvist på UNN. Foto: Ronald Johansen / iTromsø