Himmelsk år for Ishavskatedralen

Feiringen av 50-årsjubileet til Tromsdalen kirke ga tidenes besøk i jubileumsåret. Nesten 100.000 turister besøkte kirka i fjor.

JUBILEUMSÅR: Kristian Paulsen og Agnethe Soelberg da jubileumsprogrammet for Ishavskatedralen ble sluppet i fjor. Begge foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

KIRKEKONSERTER: I 2015 var det 549 konserter i Ishavskatedralen, med et samlet besøk på 43.953.  Foto: Tom Benjaminsen

kultur

Tromsøysund menighet merker at den økte vinterturismen også fører til flere besøkende til Ishavskatedralen. Fra 2014 til 2015 økte antall turister med nesten 10.000, noe menigheten er svært godt fornøyd.

Tjukt av turister

– Antall turister økte fra 89.740 i 2014 til 98.803 i 2015. Det er en kraftig økning. Jeg tror, uten å ha sjekket med andre turistattraksjoner i byen, økningen skyldes at nordlyset trekker flere vinterturister. Jeg så i romjula, til tross for at vi hadde begrenset åpningstid, at det var tjukt av turister i kirka, sier daglig leder Kristian Paulsen i Tromsøysund menighet.

Besøket fører også til millioninntekter til arbeidet som drives i regi av menigheten, alt fra barne- og ungdomsarbeid og konserter til diakonalt arbeid. Inngangsbilletten for turister er 40 kroner.

– Det betyr knapt fire millioner kroner i inngangspenger, i tillegg kommer inntekter fra alle konsertene. Inntektene kommer godt med fordi de årlige utgiftene til å betale alle musikerne, turistverter, barne- ungdomsarbeid og lønn til ansatte utgjør åtte millioner kroner i året.

Hyggelige tall

Ishavskatedralen er en betydelig konsertarrangør og er med fjorårets 549 konserter en av landets største konsertscener. 519 av konsertene var i kirkas regi, mens andre arrangører sto for 30 av konsertene. Konsertbesøket økte fra vel 41.000 i 2014 til nesten 44.000 i fjor.

– Det er hyggelige tall for oss. Jubileet og konsertene i forbindelse med det trakk en god del lokalpublikum. Vi sier oss godt fornøyd med fjoråret, hvor jubileet hadde stort fokus og mye ressurser ble bukt. Vi har fått markert kirka kvalitativt, noe vi har inntrykk av har blitt godt mottatt.

Oppslutningen om gudstjenestene holder seg stabilt, med mellom 12.000 og 13.000 i året. For første gang har menigheten talt opp hvor mange lys som har vært tent i lysgloben.

Sjenerøse kirkegjengere

– I 2015 ble det tent 21.700 smålys i lysgloben. Det er et tall vi er veldig glad for. Lysene er gratis, men for dem som vil, kan de gi en gave. Hvor mange lys som tennes, sier noe om hvor mange folk som er i kirka. Folk har ulike beveggrunner for å tenne lys, noen gjør det for å få en bønnesund, sier Kristian Paulsen.

Kirkegjengerne i Ishavskatedralen viste også stor sjenerøsitet i løpet av 50-årsjubileet. Kirka fikk inn 253.975 kroner i kollekt i forbindelse med gudstjenester i 2015.