Inviterer til oppdagelsestur gjennom Nordbyen

Fortidsminneforeningen går bokstavelig talt nye veier når de torsdag inviterer til bydelsvandring og oppdagelsestur i Nordbyen.

BYDELSVANDRING: Jos Kögeler (til venstre) og Sveinulf Hegstad i Fortidsminneforeningen inviterer til bydelsvandring og oppdagelsestur i Nordbyen førstkommende torsdag. Foto: Kjetil Vik 

kultur

Arrangementet «Ditt verdifulle nabolag» – Nordbyen er åpent for alle som bor i Nordbyen, men også andre som er interesserte i kulturhistorie, eiere av gamle og nye hus og folk som er opptatt av byutvikling og arkitektur.

Lettversjonen

– Ideen om «Ditt verdifulle nabolag» har vi fra Oslo og Akershus avdeling av Fortidsminneforeningen. De har først et møte hvor de går gjennom planer, historie og byggeskikk før de har selve bydelsvandringen. Vi gjennomfører en lettere versjon nå, så tar vi full pakke når vi skal ha bydelsvandring i Sørbyen, sier lokalhistoriker Sveinulf Hegstad.

Han er guide på bydelsvandringen torsdag klokken 17.30. Den starter ved Hildr i Skippergata, fortsetter opp Nordre Tollbodgate til nordre del av Vestregata og videre til St. Hanshaugen og Fogd Drejers gate.

UTLEIEGÅRD: Fogd Drejers gate 10 ble bygd i 1918 og var den første kommunale utleiegården i Tromsø. Det er ett av husene som blir nærmere omtalt på torsdagens bydelsvandring.  Foto: Kjetil Vik

 

Første utleiegård

– Bydelsvandringen varer en times tid og vi måtte gjøre et utvalg. Min hovedfagsoppgave omhandler dette området, blant annet om hvordan Fogd Drejers gate ble etablert på 1910-tallet. Husene ble bygd i perioden 1914 til 1918, og dette er en spennende del av byen og spennende periode. Hvorfor ser det ut som det gjør i dag? Det handler om å få perspektiv på endringene som skjer.

Et av husene Hegstad vil vie oppmerksomhet er Fogd Drejers gate 10, byens første kommunale utleiegård bygd i 1918.

– Det er et resultat av en nasjonal og internasjonal trend om at det offentlige viste ansvar for folk som slet økonomisk.

Viktige kulturminner

Underveis blir det høytlesning av det bebyggelsen forteller. «Fortelling og forklaring, beundring og begeistring. Og du får lære å lese selv», som Fortidsminneforeningen selv omtaler bydelsvandringen.

Husene forteller lokalhistorie og om byggeskikk, håndverk og kulturminneverdier. Fortidsminneforeningen håper derfor at bydelsvandringen kan gi eiere av gamle hus inspirasjon til å ta vare på historien.

– Vi må ikke komme dit at kulturminnene er truet på grunn av manglende vedlikehold, men at de tas vare på. Det er viktig at folk ser verdien av gamle hus i området man bor i og at det ikke går tapt, sier styreleder Jos Kögeler i Fortidsminneforeningen.