Søker støtte til bokdag

  Foto: Arkivfoto: Martin Lægland Ellingsen

kultur

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge søker Troms fylkesbibliotek om 15.000 kroner i årlig støtte til å arrangere Nordnorsk bokdag over en treårsperiode.

– Planen er å fortsette å lage en årlig litteraturfest med aktuelle nordnorske forfattere, som alternerer mellom de tre fylkene. Samtidig håper vi at et tettere samarbeid med fylkesbibliotekene vil kunne skape oppmerksomhet og informasjon om bokdagen, forfatterne og bøkene, heter det i søknaden.