31. mars leverte Nordting ei liste med over 600 underskrifter på fylkeshuset og stiller offisielt til stortingsvalget i 2017. De marsjerte fredag den knappe distansen fra Hålogaland Teater til Fylkeshuset for å levere listen, med flagg, énmanns-korps og sang.

Nordting er en politisk teaterforestilling som vises på Hålogaland Teater hvor forestillingene er ulike «folkemøter» med avstemninger. Nå ønsker mannen bak stykket, Amund Sjølie Sveen, å ta prosjektet et hakk videre. Han er toppkandidaten for partiet Nordting, som du nå får mulighet til å stemme på til valget.

– Er dette et kunstprosjekt eller et politisk prosjekt?

– Begge. Vi er kunstnere som driver en politisk bevegelse, og en politisk bevegelse som driver med kunst på si. Vi er en geriljagruppe som for øyeblikket holder til på HT

Stortingsdrøm

Sveen avviser at dette kun er et PR-stunt.

– Nå vil vi flytte scene fra Hålogaland Teater til Stortinget. Vi har allerede fått mye støtte i form av de 600 underskriftene på under ei uke.

Nordting har flere kampsaker.

– Vi skal kjempe for at lokale ressurser kommer tilbake til Nord-Norge. I dag eies for eksempel de fleste fiskekvotene i Nord-Norge av en forretningsmann på Vestlandet. Vi vil at Nord-Norge skal eie ressursene i nord, og ha større lokal selvråderett.

– Nå er det umulig å høre forskjell på deg å SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Ja, han var faktisk innleder på Nordting på torsdag, og hadde mange gode poeng.

– Kan dere ikke bare stemme SV da?– Vi vil være en motstemme mot de gamle kolonipartiene, som også SV er en del av. På alle Nordtingene vi arrangerer avholdes det avstemninger, og en av sakene som alltid får flertall er løsrivelse fra Nord-Norge. Jeg tror alle nordlendinger har en separatist i magen. Det tror jeg også Torgeir har, men han kan ikke flagge det i sitt parti. Vi snakker om de tingene de andre partiene ikke kan eller vil snakke om.

Svakt punkt

– Flere stortingspolitikere fra Nord-Norge kritiseres hyppig for manglende kontakt med landsdelen. Bor du i Tromsø?– Du har funnet mitt svake punkt. Jeg skulle gjerne bodd i Tromsø, men jeg bor sørpå. I Svartskog, like utenfor Oslo.

– Hålogaland Teater har nylig blitt kritisert for sin praksis med å gi bort gratisbilletter til samfunnstopper i Tromsø, de samme samfunnstoppene Nordting hevder å være skeptisk til.

– Jeg synes ingenting om praksisen. Hålogaland Teater har gått fra de undertryktes forsvarer til en minglearena for maktpersoner, og et teater som vil underholde borgerskapet i Tromsø. Samtidig så er det et uttrykk for tiden vi lever i mer enn for HT selv. Vi vil utfordre og skape samtale rundt hva teateret skal være, sier han.

SV fikk ved forrige stortingsvalg 5.688 stemmer, eller 6,4 prosent av stemmene i Troms. Det var nok til å kapre et utjevningsmandat på Stortinget. Steen må ha enda flere stemmer om Nordting skal ha noen sjanse til å kapre et av de seks mandatene fra Troms.

– Vi har ikke sugerøret inn i statskassa som de andre partiene, men vi får prøve å drive valgkamp likevel, sier Sveen.