– Jeg mener at litteraturfestivalen også byr på en kvalitet og forfattere som passer godt inn i årets tema, ”Tabu”, sier Morten Wintervold som sammen med Kjersti Kolbotn og Sigbjørn Skåden utgjør kunstnerutvalget for festivalen.

Ordkalotten vil presentere programposter tematisert rundt blant annet nye hverdagstabuer og tabu og terror.

Hverdagstabuer

– Man kan spørre om vi i vårt moderne samfunn har noen tabuer igjen. Men de tradisjonelle tabuene er blitt erstattet med nye, og mer eksistensielle tabuer, tabuer som graderer og segregerer menneskene, som holder noen utenfor, som holder noen nede og borte fra det gode selskap. Moderne tabuer i det norske samfunnet kan knyttes til endringer i økonomisk utvikling og demografi. Vi kan nevne fattigdom, ensomhet, kvinnelig seksuell lyst, menns manglende lyst, psykiske lidelser, døden og selvmord, og drapstanker og sjalusi er noe man holder for seg selv, sier Kjersti Kollbotn.

Tabu og terror

– I vår verden er det nærmest umulig å snakke om terror uten å komme inn på datoene 11. september og 22. juli. Men er det mulig å snakke om en legitim terror? Både samiske og indianske forfattere har skrevet bøker hvor en marginalisert urfolksposisjon utvikler seg til terrorscenarioer, fortsetter Kollbotn.

En av disse forfatterne er finskfødte Lars Wilhelm Svonni. I 2005 ga han ut spenningsromanen ”Överskrida” gränser, hvor han beskriver ei samisk aksjonistgruppe som ut fra erkjennelsen av at demningene i Luleälven er ulovlig bygd på kolonisert mark, sprenger flere demninger langs elva. Den vellykka aksjonen skaper ei altutslettende flodbølge som skyller nedover elveløpet og dreper titusenvis av mennesker på sin vei.

Kompakt

– I fjor hadde vi mellom 2.000 og 3.000 besøkende på Ordkalotten. Det er bra, og vi fortsetter med det som vi mener er en av suksessfaktorene; at vi skaper en kompakt festival. Det fortsetter vi med også i år hvor det meste som foregår på dagtid er lagt til biblioteket, og på kveldstid til Ølhallen, sier daglig leder Ingebjørg Liland.