Debatt

«Uttalelse om langtidsplanen for Forsvaret»

LOs fylkeskonferanse ser med stor uro på langtidsmeldinga for Forsvaret.

Illustrasjon.   Foto: Ronald Johansen

meninger

Den har et uhyggelig budskap til Nord-Norge, ikke bare for Forsvaret med alle ansatte, men i høyeste grad utviklinga for Troms generelt.

Det er jo blitt en trend at for hvert skifte av Forsvarsjef, så starter øksehoggene i forsvarsinstallasjonene, spesielt i Nord-Norge.

Forsvarsfylket Troms får denne gangen så det holder, dersom Forsvarsjefen og regjeringa får sitt forslag igjennom.

Ryktene har svirret en stund og mange markante offiserer har gitt sine synspunkter til kjenne, ikke minst angående flyttinga av Hærens helikoptre fra Bardufoss til Rygge.

Deres kommentarer til dette er ikke akkurat forenlig med det vi ser av LTP forslaget per dags dato.

Hvilke maskiner er det Forsvarsministeren ser for seg til Hærens bruk etter Bell maskinene?

Og hva vil dette bety for Bardufoss flyplass i framtida?

Dette dreier seg også i høyeste grad om beredskap og sikkerhet for både innbyggere og Forsvarets ansatte.

Det kan ikke herske tvil om at det er en gigantisk dragning av Forsvaret mot sør i landet.

At Forsvarssjefen først og fremst gir fagmilitære råd er forståelig. Men uten levedyktige lokalsamfunn som stiller øvingsområder og annen infrastruktur til disposisjon kan heller ikke Forsvaret drive sin virksomhet.

Men det virker som at denne gangen er heller ikke våre folkevalgte politikere eller Regjeringa interessert i distriktspolitikk,-bosetting og utvikling i den nordlige landsdelen.

Vi håper at Stortingspolitikerne er våkne og i stand til å forstå rekkevidden av det fremlagte forslaget fra forsvarsjefen og regjeringa.

La hele Norge være i bruk.