Debatt:

«Sandberg gir bort fisk i strid med loven»

Illustrasjonsbilde  Foto: Tone Anita Karlsen

meninger

Statsråd Sandberg gir rettsstridig bort folkets eiendom. Det kan han ikke fordi han mangler fullmakt til det.

Sandbergs myndighet er begrenset til – på vegne av folket – å forvalte ressursene og regulerer fisket og fiskerideltakelsen, innen rammen av norsk lov, som klart uttrykker det selvfølgelige faktum at «fisket eies av det norske folk i fellesskap».

Statsrådens myndighet er hjemlet i men også begrenset av, deltakerloven (1999) og havressursloven (2008). Intet sted er statsråden gitt myndighet til å gi bort folkets eiendom til noen private, det være seg trålrederiene eller redere som driver kystfiske.

Fordi staten ikke er eier av fisken kan heller ikke eiendomsretten danne hjemmel for statsråd Per Sandberg.

Og av dette følger det også at staten ikke kan gi bort noe staten ikke eier. I tilfelle må Sandberg først endre loven om at folket eier fisket. Noen proposisjon om at «fisket eies av den norske staten» foreligger ikke pr. dags dato.

Det betyr at det fortsatt er folket som eier fisken. Stortinget representerer folket og må nå en gang for alle, forklare Sandberg de elementære sammenhenger.