Debatt

«Hva har de ledende politikerne i Tromsø gjort for skytterne? Ingenting, bortsett for å trakassere og true dem»

Illustrasjonsbilde  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Roy Håkstad stiller spørsmålet hvorfor Harstad og Kvæfjord har lyktes med tilrettelegging for skytesport.

Jeg tror det er fordi det har vært engasjerte politikere som har tatt skytterne på alvor, og anerkjent skytesporten på linje med annen idrett. Hva har de ledende politikerne i Tromsø gjort for skytterne? Ingenting, bortsett for å trakassere og true dem.

Det har ved hjelp av dugnad fra skytterlagene, nøysommelig blitt etablert et skyttermiljø i Tromsdalen. Kanskje har ikke vært strengt etter boka, men istedet for å hjelpe fram en idrett på linje med annen idrett i Tromsø, har politikerne, med «Rødt» i spissen hatt som en av sine store oppgaver å trakassere og motarbeide skytterne etter beste evne.

Det er bemerkelsesverdig at det kan ligge en skytebane i Folkeparken i Harstad, og det uten at turgåerne går bananas. Det er også bemerkelsesverdig at politikerne i Tromsø ikke har klart å finne en ny lokalitet for skytebaner. Det bygges en drøss med idrettshaller og fotball plasser med kommunale bevilgninger og støtte.

Ingenting annet en trusler er blitt skytterne til del. Nå er det tilsynelatende politisk enighet om å utvide Kjoselvdalen til ny arena for skytterne. Det verste alternativet av alle de vurderte. Jeg har stor forståelse for motstanden fra folket i Tønsvika. En utvidet bruk av Kjosevdalen vil medføre minst like mye støy og ulempe for bebyggelsen i Tønsvika som i Tromsdalen.

Hvorfor Simavika ikke ble valgt til lokalitet for skytebane, er en gåte. Et naturgitt område i kommunens eie, langt fra nærmeste bebyggelse. Istedenfor å enighet om den beste lokaliteten, ble det en parti politisk dragkamp, med utrolige påstander som at vannforsyningen til Tromsø kunne ta skade, selv om skytebanen ble å ligge langt nedenfor vannreservoaret.

Kanskje vannforsyningen til kommunens velferds hytte hadde noe med saken å gjøre. Et annet alternativ som ble vraket er dalen nedenfor Sørskar tunellen på Kvaløya, høyst besynderlig. Jeg husker ikke begrunnelsen, men den var vel også konstruert.

Jeg tør komme med en påstand: Så lenge skytterne ikke blir akseptert på linje med andre idrettsutøvere, blir det ikke bevilget noe over kommunens budsjetter til nye skytebaner.

Skam dere politikere.