Debatt

Stell pent med Hurtigruta og stell pent med den nye terminalen på Prostneset

Hver dag siden 1893 har nordgående og sørgående hurtigrute anløpt Prostneset. Det vil si i over 120 år. Hver dag i all slags vær. Alle vet, inklusive direktøren i Hurtigruta ASA og havnedirektøren, at det har betydd enormt mye for både næringslivet og identiteten til Tromsø.
meninger

Alle vet også hvilken betydning Tromsø har for Hurtigruta. Selskapet har lagt sitt hovedkontor hit.

Hvorfor i all verden skal da Hurtigruta true med å utvikle sin egen havn i Eidkjosen? Som reguleringsmyndighet kan vi gjerne forberede Hurtigruta på at vi vil gi tydelige råd til politikerne om hva Eidkjosen bør reguleres til. Her må Hurtigruta og Tromsø havn komme til enighet!

Selvfølgelig skal Hurtigruta kunne utvikle sine tjenester og opplevelsestilbud i Tromsø til beste for passasjerene. Dette er også til beste for byen.

Området på Prostneset ved den nye terminalen tar da også hensyn til bussoppstilling for de mange turistbussene som skal kunne frakte passasjerene til både hundekjøring og lokale perler rundt Tromsø. Passasjerene vil forstå at man trenger buss til slike tilbud. Vil de forstå at de må ta buss for å se den største byen i Nord-Norge etter at de forlot Trondheim 51 timer tidligere?

I Trondheim ligger Hurtigruta til kai ved Brattøra 15 minutters gange til butikkene og 20 minutters gange til Nidarosdomen.

I Bodø ett døgn senere legger Hurtigruta også til kai i et industriområde, som i Trondheim.

I Tromsø seiler imidlertid Hurtigruta inn midt i byen og med Domkirka noen skritt unna. Det er en opplevelse!

Vi vet at Hurtigruta har egen resepsjon i hvert skip, og kan klare å ta imot sine passasjerer på samme måte i Tromsø som ved alle de mindre anløpsstedene langs norskekysten.

Vi tror likevel at hurtigrutepassasjerene vil finne seg vel til rette i den nye terminalen, mens de venter på å kunne gå ombord. Det nye godslageret som terminalen også inneholder kommer Hurtigruta særlig til gode.