«Pollestads omskrivninger»

I et leserbrev som spres kysten rundt har næringskomiteens leder, Geir Pollestad, en beskrivelse av min fiskeripolitikk som det er vanskelig å kjenne seg igjen i.

Ikke nederlag: Per Sandberg skriver at det ikke er en lang rekke med saker hvor han har lidd nederlag. - Jeg valgte å trekke pliktmeldingen fordi Stortinget ikke klarte å samle seg om et flerttall på en sak Stortinget selv hadde bestilt. Det er ikke et tap for meg, skriver han. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

meninger

For det første skriver han at jeg har «harselert» over dem som ville utsette behandlingen av trålpliktene. Nei, jeg det har jeg ikke, men jeg har beklaget at Stortinget ikke klarte å samles om et flertall.

Pollestad vet utmerket godt at det var Stortinget som ba om å få utredet trålernes plikter og som påla meg å levere raskt nok til at saken kunne behandles før kvoteutvalget.

For det andre beskylder han meg for «trenering av arealavgiften». Nei, jeg har aldri sagt at det er for lite tid fram til 1. juli 2018, men jeg har uttrykt bekymring for om jeg klarer å fremme saken allerede i statsbudsjettet som legges fram til høsten.

Det handler ikke om trenering, men at det er en rekke uklarheter. At komiteens leder blander sammen eksportavgift og arealavgift sier vel sitt.

For det tredje er det ingen lang liste over saker der jeg har lidd nederlag i Stortinget. Jeg valgte å trekke pliktmeldingen fordi Stortinget ikke klarte å samle seg om et flertall på en sak Stortinget selv hadde bestilt. Det er ikke et tap for meg, men for Stortinget og kysten.

Listen over gjennomført politikk, derimot, er lang: Endret fylkesbindinger, økt kvotetak i kystflåten, økt rekrutteringskvoter med 50 prosent, fått på plass regelverk for turistfiske, fjernet journalføringskravet i landingsforskriften, gjeninnført tilskudd til selfangst, landbasert oppdrett, havbruksfond, utviklingskonsesjoner og nytt vekstregime for oppdrettsnæringen.

Vi har fått den økologiske laksen tilbake i europeiske butikkhyller og underskrevet lakseavtale med Kina.

LES OGSÅ: Skjerp dere, forbanna landkrabber!

Jeg hører fra flere hold at fiskerinæringen har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Det er en næring som går bra og som nå tiltrekker seg rekordmange unge.

Samtidig har fiskeri og havbruk blitt løftet på den politiske dagsorden. Jeg er tilhenger av en åpen debatt.

De siste fire årene har vi hatt en situasjon der politiske saker blir avklart i Stortinget, ikke bak lukkede dører på møterom 3. Det er kanskje litt underlig at nettopp opposisjonen synes det er en utvikling i gal retning.

Det er for øvrig verken Pollestad eller jeg som skal felle dom over regjeringens fiskeripolitikk. Det er det velgerne som gjør 11. september.