Debatt

«Alta-kompromiss om regionhovedsete?»

De to fylkeskommunene er uenige om det meste i prosessen om sammenslåing. I saken om regionhovedsete er man tilsynelatende enige om en vidtgående desentralisering og spredning av funksjoner og arbeidsplasser.
meninger

Likevel har de to fylkene begge helt ensidig bare foreslått Vadsø og Tromsø som regionhovedsete. Da blir det en stillingskamp om prestisje og posisjoner, og mindre hensyn til hvordan oppgaver skal utføres og løses.

Alta er et gunstig kompromiss som kan gi frisk pust til en positiv og nyansert diskusjon om plassering av de sentrale funksjoner, personell og politiske organer.

Husk at den nye regionen er større enn Danmark og flere andre land. Regionen har et havrom som er blant de største i Europa. Vi er Norges arktiske region med blant annet Svalbard og Nordpolen som ytterpunkter. Det er formidable oppgaver og nok arbeid til alle.

Alta er tilnærmet i regionens geografiske midtpunkt. Vadsø er for langt mot nordøst, og Tromsø har for mye fra før. Alta har mye bedre kommunikasjon med resten av regionen enn Vadsø har.

I Tromsø er fylkeskommunen bare en enkelt oppgave blant mange andre interessante gjøremål i storbyen. I Alta kan regionhovedsetet få skikkelig tyngde.

Tromsø kan rendyrke profilen som kystens og havrommets hovedstad og kunnskapsbase. Det er egentlig en mye større oppgave enn å administrere en region. Den arktiske regionen trenger flere bein å stå på, og vi kan ikke plassere alle funksjoner på ett eneste sted.

I Tromsø har vi storbypress, boligmangel, mangel på arbeidssøkere og andre pressymptomer. Hvis Tromsø viser storsinn overfor resten av regionen, så sår man spiren til godt samarbeid og raushet overfor hverandre.

Det betaler seg ved positive holdninger senere. Vi skal heller ikke være bekjent av å fjerne arbeidsplasser fra Finnmark. Vi trenger ikke den merkelappen.

I noen politikeres festtaler snakkes det varmt om utflytting av oppgaver og arbeidsplasser fra Oslo-regionen, og gjerne til Nord-Norge. Tiden er inne til å etterlyse oppgavene, samtidig som regionens organisasjon skal fastlegges.

Vår region har nå 8–10 stortingsmandater med utjevningsmandater pluss varaer. De er vant til å tale med hver sin partistemme og helst bekjempe hverandre.

Nå passer det at de bevisstgjøres at de samlet skal tale for en fremoverlent region som ikke skal gå stille i dørene. De skal finne fram til de sakene hvor de sammen kan fremme den nye regionens interesser.

Jobben starter allerede i oktober i år med kommende statsbudsjett som er ferdig på kladd. Hvordan kan det justeres i riktig retning?

Som følge av videregående skoler, helsefunksjoner og mye annet får Tromsø uansett flest ansatte i den nye regionen. Da bør man gi fra seg mest mulig av andre oppgaver.

Vi kan heller konkurrere om noe av det som flyttes ut fra sentrale strøk. Her kan Tromsø være regionens ”spydspiss.”