Debatt

«Digital radio, ikke bare i Norge»

Det er mange meninger om DAB og digitalisering av radio.
meninger

Kjell Sundfær har et leserinnlegg på trykk i iTromsø 22.november, men det er behov for å korrigere noen av opplysningene for å betrygge Sundfær og andre.

DAB er en teknologi det satses på i Europa og det er ikke bare Norge som går mot digitale radiosendinger. Sveits gjorde nylig et vedtak som gir grønt lys for slukking av FM-sendingene for radio, og er sammen med Storbritannia, Danmark, Tyskland og Nederland land som alle har godt utbygde DAB-nett.

DAB+ er teknologien disse landene satser på. For mange er nettradio et veldig godt alternativ for radio-lytting, men nettradio kan ikke bære landets radiosendinger alene. Kringkastet radio, som DAB, er mer stabilt i beredskapssituasjoner.

Vi kan også betrygge leserne om at DAB-sendere har god rekkevidde, blant annet er det like god dekning for alle de 15 riksdekkende NRK-kanalene med ca. 1000 DAB-sendere, som NRK P1 alene hadde med ca. 1200 FM-sendere.

Dette skyldes at DAB sender på en måte som gjør at man kan nyttegjøre seg refleksjoner i terrenget, i motsetning til FM hvor refleksjoner skaper problemer.

Lyttere som trenger tips og råd om digital radio kan stille spørsmål på radio.no eller via NRKs publikumsservice på 23047000.