Debatt

«En seier for samtlige i Tromsø by»

NØDVENDIG: Årets første skikkelige snøfall ga kø i veisystemet noen timer i høst. Ifølge artikkelforfatteren har ikke Tromsø i fremtiden råd til at av befolkningen skal være avhengig av bil, slik som i dag. Foto: Ronald Johansen 

meninger

Onsdag 22. November 2017 har kommunestyret i Tromsø kommune vedtatt Tenk Tromsø pakken for å sikre at Tromsø er en kommune som skal henge med resten av landet i utviklingen vi vet skjer de neste 20 årene. Dette skjer som vanlig uten Fremskrittspartiet.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Tromsø kommune mener 2/3 av byens innbyggere at de er avhengig av egen bil for å komme seg dit de skal. Om denne andelen ikke endrer seg er det en økning byen verken har plass til eller råd til.

Derfor skal vi alle prise oss lykkelige for at et stort flertall av kommunestyret mener at et slik vedtak er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling av Tromsø som by, Tromsø som arktisk hovedstad og ikke minst Tromsø som en by for fremtiden.

Å løse utfordringer i en by som Tromsø kan gjøres på to måter. Enten kan man gjøre som samtlige partier fra Rødt til Høyre og ta del i et samarbeid for å se på hvilke muligheter som ligger i byen de neste 20 årene.

Eller så kan du gjøre som Fremskrittspartiet, sette seg på bakbeina, klage på alt av resultater og forslag som presenteres av alle andre samtidig som en ikke har noen som helst form for egen plan for hvordan vi skal møte utfordringene.

Alle byens partier, med unntak av FrP har i en årrekke vært ærlige med byens befolkning om at Tenk Tromsø pakken med all dets innhold som en ny kvaløyaforbindelse, flere kollektivfelt en rekke nye gang og sykkelstier i tillegg til en økt satsing på kollektivtrafikken i byen er både positive og svært nødvendige.

Og selv om Anni Skogmann, Jan Blomseth og Kristoffer Kanestrøm liker å si det så er dette slettes ingen ny debatt. Dette har vært et tema i Tromsø i lang, lang tid men først nå nylig har det kommet på plass en løsning som vil være god både for byens utvikling og byens innbyggere.

Jeg kan godt være enig med Erlend Svardal Bøe om at enkelte deler av pakken burde prioriteres høyere enn andre og at enkelte ting burde legges opp på en annen måte enn det er i dag.

Men til tross for at KrF og Høyre trakk seg fra det brede forliket rundt Tenk Tromsø så tror jeg at uansett hvem som styrer i Tromsø kommune så vil planen følges opp da det heldigvis er bred enighet rundt intensjonen i vedtaket som kommunestyret har gjort.

Innerst inne tror jeg få har veldig lyst til å betale bompengene som hører med vedtaket, men det handler om å se alternativer og per dags dato er alternativene svært begrenset. Jeg og en stor andel av befolkningen i byen klarer også å ha et såpas delt fokus at det å se at vi på tross av hva Frp liker å si så får vi svært mye positivt ut av dette.

Takk til alle fra Rødt til Høyre fordi dere i det minste har innsett at noe må gjøres i byen og for at dere samtidig legger opp til en fantastisk positiv utvikling for Tromsø by og Tromsø kommune.