Debatt:

–Tromsø Høyre bør kanskje være noe mindre «høy og mørk» i denne saken

Jens Ingvald Olsen skriver om Tromsøbadet  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Tromsøbadet blir et fantastisk flott svømme- og badeanlegg for Tromsøs innbyggere og besøkende, unge som gamle, i mange tiår fremover. Og det blir en klatrehall du heller ikke finner make til noen andre steder i nord.

Tromsøbadet har en beliggenhet som har vært omstridt, men det ligger ikke såå avsides. Det er faktisk i gang- og sykkelavstand fra de fleste skoler og befolkningssenter på Tromsøya. Tromsøbadet ligger kloss inntil Nord-Norges største arbeids- og studieområde, Breivika. Det er kort vei til bussforbindelse. Fremdrifta i bygginga har holdt planen på tross av komplikasjoner, og det ligger an til prøvedrift om et halvt år og offisiell åpning i mars 2019 som planlagt.

Saken som nå kommer til behandling i formannskapet og kommunestyret dreier seg om en årlig kostnadsøkning på vel ni millioner kroner i kapitalkostnader, og som må dekkes av driftsbudsjettet.

Ingen som bygger noe liker å få stadig nye regninger på bordet. Etter en første reaksjon: «Hva i H … er dette for noe», undersøker man nærmere hvor mye ekstra det koster, og hva som kan være årsaken. Er det andre som burde ha regninga? Har jeg bestilt noe jeg ikke var sikker på hva koster? Har jeg gjort noen regnefeil underveis? Har det oppstått problemstillinger som ingen kunne forutse, selv om det har vært kompetente folk i prosjektet. Skulle man i det hele tatt begynt å bygge?

Det er mange forklaringer, påstander og utpeking av ansvarlige for kostnadsøkninga for ferdigstilling av Tromsøbadet. De første politiske utspillene og kommentarene etter at saksdokumentene til formannskapsmøtet for 17. april og pressemeldinga fra administrasjonssjefen ble lagt ut tirsdag 10. april om ettermiddagen, kan tyde på at det 11 siders saksdokumentet ikke var lest.

Fra nåværende opposisjonsparti, Høyre, har både gruppeleder Erlend Svardahl Bøe (ESB) og Rolleiv Lind, leder av kontrollutvalget, vært ute med klare diagnoser om årsak til kostnadsøkninga, og peker på «kommunen», og at «dette må få konsekvenser».

Tromsø Høyre bør kanskje være noe mindre «høy og mørk» i denne saken. Vi minner om badekaret med Hilmarsen og Hjort på Templarheimen allerede i valgkampen 2011. Når ESB i intervju i iTromsø sier det har vært en kostnadsøkning på 300 millioner kroner med de 200 nå, burde han vite bedre.

Investeringsbeslutninga ble like før kommunevalget i 2015 tatt av kommunestyret etter forslag fra Høyre, Frp og Venstre-byrådet. De fleste i Frp stemte også for. Kostnadsramma for Tromsøbadet ble satt til (P85) på 690 millioner kroner. Da hadde byrådet gjennomført forprosjekteringa. Det aller meste av byggeanbudene hadde vært utlyst og tildelt.

Samla kostnad ble da beregnet til 860 millioner kroner, men gjennom en samhandlingsfase redusert med 170 millioner til 690 millioner kroner eksklusiv pris og lønnsstigning. Kommunestyret ga endelig tilslutning til dette i mars 2016. Dette beløpet ble høsten 2016 korrigert til 799 millioner kroner inklusiv lønns- og prisvekst. Av dette ble det tatt ut 10 millioner kroner til skistadion og 1 million kroner til veien mellom Dramsvegen og Templarheimen, slik at Tromsøbadet og klatrehallen fikk en kostnadsramme på 788 millioner kroner.

Forslaget nå er økning av denne kostnadsramma til 911,5 millioner kroner, en økning på 123,5 millioner kroner. Av dette er det lagt inn en ny reserve på 41 millioner kroner. Om det blir nødvendig å bruke hele denne nye reserven, er usikkert.

Det er også verdt å nevne at i saksfremlegget står det at «en vesentlig del» av 62 millioner kroner som er tatt av dagens reserve på 64 millioner kroner er omstridt, og muligens ikke kommer til utbetaling. For sikkerhets skyld er beløpet likevel satt av. Som en tilleggskostnad nå kommer 66,5 millioner kroner i moms fordi administrasjonen i kommunen har gjort en feilvurdering ved at all moms er ført som kompensasjon.

40 prosent av momsen er ikke kompensasjon og skal betales videre til staten. Dette utgjør 66,5 millioner kroner. For å finansiere den økte bygge- og momskostnaden, må derfor låneopptaket økes med 159,5 millioner kroner. Dette er selvsagt beklagelig, og medfører en årlig kostnad på driftsbudsjettet til Tromsø kommune med vel 9 millioner kroner.